DATASKYDDSREGLERING
Alla personuppgifter som vi på Fastighets AB Balder får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering. Från och med 25 maj 2018 kommer Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla för behandling av dina personuppgifter. Personuppgifter är en upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. Fastighets AB Balder värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. När du skickar in en ansökan med dina personuppgifter till oss ger du ditt medgivande till behandling av dessa uppgifter.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

* Fastighets AB Balder avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter så som etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande kunna radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

2. Varför och hur använder vi informationen?
Om du vill söka jobb, praktik eller komma i kontakt med Fastighets AB Balder kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av oss. Registreringen sker i syfte att vi ska kunna hantera den aktuella rekryteringen eller ansökan samt att använda uppgifterna för framtida tillsättningar. Enbart uppgifter som är nödvändiga för ändamålen kommer att behandlas, så som kontaktuppgifter och uppgifter för att kunna bedöma den sökandes lämplighet och karriärmöjligheter. Detta inkluderar att viss data kan komma att sparas. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom denna text. Genom att skicka in din ansökan till oss visar du att du förstår samt godkänner villkoren. Att registrera sina personuppgifter hos Fastighets AB Balder är valfritt samt gratis för dig som ansöker.

3. Samtycke för registrering av uppgifter
Vi vill därför uppmärksamma dig om att du, genom att skicka in din ansökan, lämnar ditt samtycke till sådan registrering och att Fastighets AB Balder får del av dina personuppgifter som finns uppladdade i tjänsten. Du samtycker också till att Fastighets AB Balder sparar, använder och eventuellt sprider dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och för att komma i kontakt med dig eller dina referenser i de fall det behövs för ändamålet med behandlingen. Uppgifterna kommer inte att behandlas för annat än det angivna syftet. Personuppgifter som lagras kommer inte heller sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (se punkt 7).

4. Med vem delar vi informationen?
Fastighets AB Balder som du lämnar din ansökan till är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och har förbundit sig att inte lämna ut dina personuppgifter till obehöriga. Däremot kommer den personuppgiftsansvarige att lämna ut uppgifterna till relevanta personuppgiftsbiträden för de fall det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Exempelvis agerar rekryteringsbolaget We Select som personuppgiftsbiträde för Fastighets AB Balder när de hjälper oss att samla in dina personuppgifter genom rekryteringsverktyget Talent Software. Eventuella testresultat kan komma att användas för andra tjänster inom bolaget än enbart den sökta tjänsten.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lagstiftning som exempelvis i enlighet med Diskrimineringslagstiftningen eller Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kan behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

5. Kontaktperson
Om du har några frågor rörande dina personuppgifter och Fastighets AB Balders behandling av desamma bör du kontakta dataskydd@balder.se.

6. Vilka rättigheter har du?
Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter som finns sparade en gång per år, ändra dessa om de är felaktiga samt be om att få dem raderade om behandlingen inte är lagligt grundad. Sådan begäran måste dock tillställas Fastighets AB Balder som är personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Du blir då inte längre
kontaktad gällande tjänster hos oss.

7. När raderar vi informationen?
Om du kontaktar oss och önskar att få dina uppgifter raderade kommer vi att göra det, om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen. Ett sådant undantag är exempelvis när du har sökt ett jobb hos oss på Fastighets AB Balder och vi behöver spara dina ansökningshandlingar och din personliga information i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Detta för att vi måste kunna bevisa att rekryteringsprocessen inte har varit diskriminerande. Automatiska kontroller ser till att kandidater där samtycke inte längre finns eller att senaste samtycke är mer än två (2) år gammalt automatiskt blir anonymiserade/raderade. Kvarvarande data kan då ej härledas till dig som individ. Efter att uppgifterna anonymiserats kan de dock komma att användas i
statistik-, marknadsförings- och marknadsundersökningar. Detta gäller även spontanansökningar.

8. Samtycke i enlighet med GDPR
Genom att godkänna dessa villkor samtycker du att dina uppgifter lagras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Lycka till med din ansökan önskar vi på Fastighets AB Balder!